ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมจุฬาฯ  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
cover Facebook-04378618.5