ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

          ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมจุฬาฯ  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0 Final Poster1S__115834924