งานประกาศรางวัล JUMC STAR 2017

              JUMC STAR คือกิจกรรม ที่ทางโครงการ Junior MBA Chula สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เห็นถึงคุณค่าของคนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ในการบริหารงานธุรกิจในด้านต่างๆ ตามที่โครงการกำหนดในปีนั้นๆ เพื่อเป็นเกียรติ เป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รางวัล และยังเป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ ให้กับคนทั่วไปที่สนใจ

             รับรางวัล JUMC STAR 2017 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 14 ราย

JUMC STAR 2017 Startup Excellence

 • Freshket
 • Globish
 • Local alike
 • Omise
 • Skootar

JUMC STAR 2017 Startup

 • Event Pop
 • Giztix
 • Kaset Trade
 • Piggipo
 • Take me tour
 • Zip Event

JUMC STAR 2017 Startup New Star Excellence

 • Pickapet

JUMC STAR 2017 Startup New Star

 • Get Kaset
 • Travelism

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
6สิทธิประโยชน์ MBA 2